Hakkımızda

Yeni Teknolojileri Kullanıyoruz.

Bütün sınıflarımızda son sistem eğitim sistemleri ve günümüz teknolojisine uygun öğretim araçları mevcuttur.

Kılık Kıyet Düzenimiz

Kılık kıyafet özel bir şekilde üretilmiş olup öğrencilerimizin rahatına göre dizayn edilmiştir.

Öğrencimizin Güvenliği Önemlidir !

Güvenlik önlemlerimizi ön planda tutuyoruz ve sık sık problemler yaşanmadan önlemlerini alıp çözümler üretiyoruz.

Biz Kimiz

Her yerde ve her zaman başarılı olacak, geleceğe şimdiden hazır, 21. yüzyılın;
• Yaratıcı,
• Araştırmayı seven,
• Çözüm odaklı düşünen,
• Girişken,
• Sorgulayan,
• Yüksek donanımlı,
• Üretken,
• Ahlaklı,
• Hayalleri olan,
• Öğrenmeyi seven,
Bireylerinin yetiştirildiği, Türkiye’nin önde gelen okulları arasında olmak ve uluslararası düzeyde adını duyurmak.
• Atatürk ilke ve düşüncelerini benimsemiş,
• Bireysel farklılıkların önemsendiği bir ortamda,
• Dünya’da ve Türkiye’de tercih edilen, ülke geleceğine olumlu katkılarda bulunacak,
• Üretken,
• Yaratıcı,
• Sorumluluk sahibi,
Bilimsel düşünceyi ön planda tutan beyinleri;
• En gelişmiş öğretim yöntemleriyle birleştirilmiş,
• Teknoloji destekli,
• Yabancı dil ağırlıklı ve
• Dünya merkezli eğitim ile yetiştirmektir.
Atatürkçü düşüncenin, Türk toplumu için tek alternatif ve tükenmeyecek umut kaynağı olduğuna inanan Özel Çamkent Anadolu Lisesi ilkelerini de büyük düşüncelerden alır.
• Yurt ve dünya sorunlarına duyarlı olmak.
• İnsan ve vatandaşlık haklarına saygılı olmak.
• Barıştan yana olmak.
• Çevreyi koruma konusunda duyarlı olmak.
• Farkındalık düzeyi yüksek olmak.
• Araştırmacı, bilimsel ve düşünce sahibi olmak.
• Girişimci olmak.
• Çok yönlü olmak.
• Öğrenimin daha sonraki aşamalarında ve meslek seçiminde gerekli olacak bilgi ve beceri ile donanmak.
• Kendisiyle barışık, üretken ve uyumlu bir kişilik sahibi olmak.
Milli Eğitim Temel Kanunu, Özel Çamkent Anadolu Lisesi sürdürülen eğitim faaliyetlerinin temel yol göstericisidir. Öğretim, Milli Eğitim Bakanlığımızca çeşitli yönetmeliklerle belirlenmiş amaçlar ve müfredatlar doğrultusunda sürdürülür. Özel Çamkent Anadolu Lisesinde İngilizce ağırlıklı ders programı uygulanır. Almanca ise, okulumuzda öğretilen ikinci yabancı dildir. Öğrenim yılı boyunca değişik zümrelerdeki öğretmenlerimiz bilgi tazeleme seminerleri ve grup çalışmalarında bir araya gelerek, her dersle ilgili ayrıntılı olarak öğrenim hedeflerini, bu hedefe ulaşabilmek için ne gibi öğretim metodları ve eğitim yaklaşımları izlenmesi gerektiğini belirlerler.
Bir dersteki öğrenme diğer alanlarda öğrenilenlerle tutarlı ve tamamlayıcı olmalıdır. Okullarımızda uygulanan müfredatlar öğrenciler için bütünsel, dengeli, her seviyede öğrenciyi yeteneklerin sonuna kadar kullanmaya heveslendiren öğrenim hedefleri içermektedir.
Öğrenim hedeflerimiz öğrencilerin amaç, ilgi ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak, öğrencinin bir bilim alanında edindiği bilgiler ve teorilerle, bu bilgi ve teorilerin günlük yaşamlarındaki uygulama alanları arasında bağ kurmalarına yardımcı olacak şekilde belirlenmiştir.
Öğrencilere çok geniş bir yelpazede yüzeysel bilgiler vermek yerine, değişik bilim alanlarında güçlü ve etkin fikirleri derinlemesine araştırma fırsatı verilmesi hedeflenmektedir.
Pratik araştırmalar, öğrencilerce teorik fikirler ve tecrübeleri sınamalarını sağladığı için özellikle yararlıdır. Her dersle ilgili öğrenim hedefleri öğrencilerin somut ve daha önceden bildikleri çalışmalardan soyut ve bilmedikleri çalışmalara doğru bir sıralama planlanmıştır. Okullarımızda öğrenci, aktif öğrenen; öğretmen ise öğrencinin öğrenmesini kolaylaştıran ve destekleyen kişi rollerini üstlenirler.
Özel Çamkent Anadolu Lisesinde öğrencilerin teknolojik dünya ile ilgili anlayış geliştirmeleri, değişik teknolojik bilgi ve uygulamaları tanıma,teknik dili anlama ve teknolojinin olanaklarından verimli bir biçimde yararlanabilme gibi öğrenim hedeflerine önemle yer verilir.
Öğrencilerimiz bilimsel yollarla elde edilen bilgilerin değişebilirliğini anlamak ve kendi bilgilerini geliştirmek üzere yönlendirilirler. Öğretimin her safhasında eleştirel düşünme, problem çözme ve bilimsel olarak etkin iletişim kurma becerileri geliştirici öğrenme hedeflerine yer verilir. Müfredatlarımız öğrencinin bilimsel dil becerisini geliştirecek şekilde planlanır. Öte yandan, öğrencinin kendi görüşlerini iletmede ve öğrendiğini ifade etmede kendine özgü yaratıcı anlatım biçimlerini kullanması teşvik edilir.
Özel Çamkent Anadolu Lisesinde değerlendirme, önceden belirlenmiş öğrenim hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını sınamak ve öğrencinin eksikliklerini tamamlamasına katkıda bulunmak amacını taşır. Yapılan denemelerle seviye belirleme ve daha iyisi için hedef koyma başarmanın adımlarını yerine getirilir.

Hakkımızda

Bolu Özel Çamkent Anadolu Lisesi 25.08.2017 tarihinde eğitimde öncü, yeniliklere açık bir eğitim kurumu olma hedef ve vizyonu ile yola çıkmıştır.
Özel Çamkent Anadolu Lisesinin yüklendiği misyon ise; öğrencileri, sağlıklı iletişim kurabilen, ulusal ve evrensel değerlerle donanmış, özgüveni tam, sorumluluk alabilen, bilimsel ve analitik düşünceye sahip, yararlı hobileri olan, araştırma yapmaya ve öğrenmeye meraklı, en önemlisi de Atatürk İlkeleri  ile demokratik ve Laik Cumhuriyete sahip  çıkan; insana,  topluma ve doğaya saygılı bireyler olarak yetiştirmektir. 
Okulumuz butik lise özelliği ile eğitim ve öğretime katkılar sunmaya çalışmaktadır. Az sayıda öğrencilerin ( max.15-16) oluşturduğu öğretmen –öğrenci ilişkisinin çok daha uzun ölçeli ve verimli olduğu sınıflarla toplamda maximum 250 öğrenciyi geçmeyecek bir yapıyla yoluna devam emektedir.
Okulumuzda öğrencilerimizin öğrenmeleri için en uygun koşullar sağlanmakta, her konu için gerekli zaman ayrılmakta, öğrencilerin öğretim sürecine katılımı sağlanmaktadır. Yapılan ölçme ve değerlendirmelerle elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin eksiklerini giderici çalışmalar gün içinde ve hafta sonu etütleri aracılığı ile giderilmeye çalışılır. Eğitim ve öğretim programlarına dair güncellemeler sürekli olarak eğitim danışmanlarımız ve okul Rehber Öğretmenler tarafından yapılır.
Okulumuzda öğrencilerimizin sağlıklı bir ortamda eğitim ve öğretim yapmaları için gerekli tüm önlemler ve düzenlemeler yönetim tarafından sürekli kontrol edilir. Kantin ve yemekhane hizmetleri de mevcuttur. 
Öğrencilerimizin Sosyal ve Psikolojik gelişimleri için okulumuzda belirli aralıklarla sosyal etkinlikler düzenlenmektedir. Bilgi yarışmaları,  sergi,  Rehberlik etkinlikleri, yurt içi ve yurt dışı gezileri gibi ,
‘’Geleceğiniz için doğru seçim’’ ifadesi okulumuzun hedeflerini çok net olarak ifade etmektedir bu hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz. Biz Özel Çamkent Anadolu Lisesi ailesi olarak Türk Milli Eğitimine yapacağımız katkılardan dolayı gurur duyuyoruz.
Saygılarımızla …